au8娛樂城

au8娛樂城

形不有神,色不现彩,生意可知矣。肾气虚不能摄精,相火旺亦不能摄精。

有先寒后热者,先伤寒后伤风,名曰寒疟。假如正气不能胜邪,若再升散殆矣。

小儿只是食积多,痰与血少,其余更少。 陈皮青皮藿香桔梗莪术香附半夏甘草肉桂益智仁生姜大枣凡人身内之气,呼吸出入,无刻不与天道阴阳之气相通,故六淫外袭则感而致病,翕受之理也。

俄而台上施一瓯芥醋,更无他味,少年饥甚,闻芥醋,迳啜之,逡巡再啜,遂觉胸中豁然,眼花得见。半夏为止呕主药,后人以动胎忌之,甚可惜。

诸书皆分五积属脏,六聚属腑。硫黄一名石葶脂,一名金液,取三五两至十两,并,得舶上黄为第一,余黄并使得,但无夹杂为上,碎碾入罐子内,可及八九分,无妨。

每服取一丸,穿一眼子,于灯上烧,烟绝为末,以生姜米饮调,服之,以利为效。辟尘膏治尘埃入目,揩成肿痛,发热啼哭。

Leave a Reply